Phát âm cơ bản

Mã lớp: 21/PP.005

Giới thiệu khóa học

Chương trình giúp bố mẹ làm quen với tiếng Trung để đồng hành cùng con.