Secondary Parrot - Stater

Mã lớp: 21/SS.005

Giới thiệu khóa học

1. Đối tượng

 • Học viên 8-12 tuổi   tốt nghiệp level 1
 • Học viên có thể đọc được  dạng âm ngắn
 • Vốn từ vựng yếu , chưa nắm  được kiến thức cơ bản  ngữ pháp, chưa có thói quen tự học

2. Mục tiêu :

 • Cung cấp nền tảng từ vựng
 • Cải thiện phát âm
 • Xây dựng kĩ năng nghe, đọc chuẩn
 • Xây dựng lên dần thói quen tự học, đọc sách, nghe tiếng Anh

3. Phương pháp

+ Học phonics

+ IPA

+ Đọc sách

4. Giáo trình sử dụng

 • Sách Oxford phonics tập 2,3

Link sách: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0ByriZduIhNFbRVBUNUpuSFg1X2s

 • Biscuit phonics 24 cuốn  (một số cuốn chưa học ở lv1)

Link pdf: https://drive.google.com/drive/folders/1PQEch7z8UT-woSy1Y05l_imCncrx3LUN?usp=sharing

 1. Pete  the cat  phonics

Link pdf:

+ Kèm link worksheet: https://www.petethecatbooks.com/activities/?fbclid=IwAR3ThB55NEZlYALHvhvC9PFcE9a3SrLrE_9sAcfaqRdKiV2s7U6izEcyG84

5. Triển khai khung

 • Tổng số buổi học: 20 buổi
 • Mỗi buổi: 1.5h
 • 1 buổi dạy: Luyện phonnics( IPA)  + Luyện tương tác sách + Luyện nói