Hashtag: #39

88 kết quả tìm kiếm.

Bước 1: Nghe + nhại đọc theo => quay video ------- Step 1: Dub the story video

Bước 3: Giải trí theo phim-----Step 3: Relax

BÀI TẬP CẦN LÀM

Hãy sử dụng sách truyện tạo hoạt động nghe ngấm, diễn kịch là chủ yếu. Giai đoạn này chưa cần các cha mẹ phải đọc được cuốn sách này cho con hoàn chỉnh đâu ^^

Mọi thứ đều cần thời gian, Kể cả giao tiếp với con cũng vậy. Tiếp tục kiên trì với các bài tập về nha sau bố mẹ nhé

Task 1 : Nghe và chỉ tay theo bài hát nhiều lần. Chia sẻ video hát diễn cùng con vào album

Task 2: Tra từ điển cambridge các từ mới học, luyện đọc theo

Task 3: Nghe và chỉ tay theo cuốn sách Biscuit's new trick

Xem thêm

BÀI TẬP CẦN LÀM

Task 1 : Nghe và chỉ tay theo bài hát nhiều lần. Chia sẻ video hát và diễn cùng con vào album

Task 2: Tra từ điểm Cambridge các từ mới học, luyện đọc theo 

Task 3: Nghe và chỉ tay theo cuốn sách : Biscuit 's tub fun, Biscuit's hide and seek (Biscuit Phonics)

Speaking Topic: Happy Birthday

TÀI LIỆU DÙNG TRONG BÀI HỌC

1. Một số game tương tác:

https://wordwall.net/resource/15929017

https://wordwall.net/resource/15928893

2. video bài hát: https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA

3. Trang web spelltraining: Giúp các mẹ tự luyện tập mỗi ngày: https://www.spellingtraining.com/

4. Một số câu thầy nói trong lớp:

- How are you => Quá quen với các mẹ rồi phải không? 

- Khi hết bài thầy thường nói: Ok, i think, it's enough for today, it's time to say good bye and see you next time (Rồi, thầy nghĩ bài hôm nay chúng ta học đủ rồi, đến lúc chào tạm biệt, hẹn gặp các mẹ lần tới)

Xem thêm

Đặt câu và trả lời câu hỏi

Dựa vào những câu trên, hãy dịch sang tiếng Anh và đặt câu hỏi với "Can". Khi trả lời hãy sử dụng các trạng từ chỉ mức độ khả năng.

Ví dụ: Can you play the guitar? Yes, I can play it very well.

          Can you sing? No, I can't do/play it at all.

Xem thêm

Bài tập về nhà

Bước 1 Đọc truyện Phonic Biscuit => quay video đọc bài

Chủ đề từ vựng: Colors - Màu sắc

TÀI LIỆU DÙNG TRONG BUỔI HỌC

1. Quizlet:  https://quizlet.com/_9smp7d?x=1jqt&i=3or4fo

2. Video bài hát: https://www.youtube.com/watch?v=TJhfl5vdxp4

3. Ngoài game thầy hướng dẫn trên lớp, mẹ có thể tạo thêm game:

GAME what is missing? vận dụng chơi để các con học từ vựng rất hay.
cách chơi:

Vẽ hình và cắt thành từng thẻ, đặt đồ vật liên tưởng đến hình trước mặt con (4-10 thẻ tùy càng nhiều càng khó). Mẹ giới thiệu con cách chơi, có thể giới thiệu bằng TV hoặc TA

Mom: Mẹ sẽ để các đồ trước mặt con, con nhìn đi cho nhớ, sau đó con nhắm mắt lại hoặc nhìn đi chỗ khác mẹ sẽ lấy 1 thứ sau đó con cho mẹ biết thứ gì bị lấy nhé.

Nhưng khi chơi thì nên dùng TA:

Mom: Close your eyes. Don't look.

(lấy 1 thẻ rồi hỏi con) What is missing?

ví dụ con trả lời: The circle.

đúng thì khen con. và nói câu dài cho con nghe The circle is missing.

Xem thêm

Bước 1 Đọc truyện Phonic Biscuit => quay video đọc bài

Luyện tập nói theo chủ đề: "Welcome to my house"

Let’s discover:

1. Parts of a house: Draw a house

Hi! My name is ......

I’m going to talk about my house. Let’s see how many parts of my house.

First, I would like to introduce a roof. The roof is on the top of the house. Second, we go to a door. It’s in the front of the house. 

Third, a window is in the front of the house and next to the door. My house has a chimney. It is on the top of the roof.

2. Describe all rooms in the house

Now let’s go inside my house, I will introduce you about all the rooms we have. 

This is our living room. My Dad often reads newspaper there everyday. 

This is our kitchen. My Mother cooks there everyday. And This is my bedroom. I love my bedroom so much.

My family has a car. So my house has a garage.

3. How about you? Let's share with us about your house.

----------------------------------------------------------------

Link video tham khảo: Welcome to my house: https://youtu.be/O07X1XLK4tM

Xem thêm

Bài tập về nhà