Hashtag: #Chuyencantuhoc

1 kết quả tìm kiếm.

#Chuyencantuhoc

Chào các bố mẹ và các con!

Cô gửi cả lớp bảng chuyên cần tự học của lớp mình. Do các con mới bắt đầu vào năm học mới, lịch học còn chưa ổn định và một số bạn không thể đăng video nộp bài nên tuần tự học đầu tiên còn chưa đầy đủ bài của cả lớp. Cô mong lớp mình sẽ làm và nộp bải đầy đủ vào tuần sau nhé. Bạn nào làm đầy đủ tất cả các bài tập trong khóa học sẽ nhận được quà của các cô nha!

Xem thêm