Hashtag: #ReviewLesson1

1 kết quả tìm kiếm.

#ReviewLesson1

Nội dung bài quan trọng nên thầy sẽ tóm tắt lại, các mẹ lưu ý các nguyên tắc chúng ta cần thực hiện nhé:

1. Luôn luôn tra từ điển (không đọc theo cảm tính):

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/important?fbclid=IwAR3TAzBPxW-D4aIUoyDW4tZA8RxjbCg3dql-7K1nXP0gtlik6aFupZtJ8HY

2. Sử dụng cổ họng dưới (Đi huyền và nặng, luồng hơi bị nén không qua nhiều bằng đường mũi)

3. Phát âm âm cuối (nghe từ điển và nhại lại)

4. Phân biệt, cảm nhận trọng âm từ (Nhìn từ điển), áp dụng tip: đà ĐA đà/Là LA là để đọc trọng âm chuẩn, các mẹ cố gắng đọc TO và CHẬM để cải thiện dần dần nhé

5. Khi tương tác hát với con các mẹ có thể thay đổi câu hát để bài hát được đa dạng hơn: Goodbye (Honey), see you again (Let's have lunch),...

Chúc các mẹ ngày cuối tuần vui vẻ và một tuần mới hạnh phúc.

Best Regards

Xem thêm