Hashtag: #cachupvideolenyoutube

2 kết quả tìm kiếm.

#cachupvideolenyoutube

Do nhiều bố mẹ gặp trục trặc khi up video nộp bài trực tiếp lên website, cô khuyến khích bố mẹ up video lên youtube hoặc drive rồi copy link video và paste vào comment nộp bài. Bố mẹ xem video hướng dẫn nhé ạ:

Cách up video lên youtube bằng máy tính https://youtu.be/5-zRUYaQzH8

Cách up video lên youtube bằng điện thoại https://youtu.be/n8lbOuee170

#cachupvideolenyoutube

Do nhiều bố mẹ gặp trục trặc khi up video nộp bài trực tiếp lên website, cô khuyến khích bố mẹ up video lên youtube hoặc drive rồi copy link video và paste vào comment nộp bài. Bố mẹ xem video hướng dẫn nhé ạ:

Cách up video lên youtube bằng máy tính https://youtu.be/5-zRUYaQzH8

Cách up video lên youtube bằng điện thoại https://youtu.be/n8lbOuee170