Hashtag: #huongdantratudien

2 kết quả tìm kiếm.

#huongdantratudien

Chào các con!

Để nói tiếng Anh thật hay thì trước hết chúng ta phải nói đúng. Vì thế các con hãy luyện tập tra từ điển và nghe thật nhiều lần để biết cách nói của từ nhé!

Các con cùng xem cách tra từ điển Cambridge tại đây nhé: https://youtu.be/j0cm9BAUOw4

#huongdantratudien

Chào các con!

Để nói tiếng Anh thật hay thì trước hết chúng ta phải nói đúng. Vì thế các con hãy luyện tập tra từ điển và nghe thật nhiều lần để biết cách nói của từ nhé!

Các con cùng xem cách tra từ điển Cambridge tại đây nhé: https://youtu.be/j0cm9BAUOw4