Hashtag: #thuthachlongtiengngay1

30 kết quả tìm kiếm.

DAY 7 THỬ THÁCH LỒNG TIẾNG MỖI NGÀY

#thửtháchlồngtiếngmỗingày

💥💥💥 DAY 7 - DEADLINE 7h sáng ngày 22/11

+Shadowing” là một kỹ thuật cực kỳ hiệu quả nếu bạn muốn cải thiện âm điệu, giọng điệu và luyện tập cách phát âm của người bản địa khi học một ngoại ngữ.

Cùng lột xác bản thân bằng thử thách lồng tiếng nhé các học viên nhí của cô.

❤️Mình ưu tiên chọn các video ngắn, dễ hiểu, vui nhộn để tạo cảm hứng học hành.

❤Cùng nhau tham gia tạo nên sự thay đổi về mọi mặt nha

CÁCH ĐĂNG BÀI:

Đăng lên trang cá nhân tag cô Thơ, giáo viên và coach vào

Hashtag

#PrimaryParrotDANGONNGU-lv4

#tenlop

#thuthachlongtiengngay1

( 2,3.,,,15)

#Tenconnamsinh (ví dụ #Nhatnam2017 )

cô Thơ , các thầy cô sẽ xem và góp ý cho các cha mẹ trực tiếp

https://www.youtube.com/watch?v=QzoQcIYhnqo&list=PLQiKLJnked46p1c8ZyY6NGlebzcCg2Ro4&index=16

Xem thêm

DAY 6 THỬ THÁCH LỒNG TIẾNG MỖI NGÀY

DAY 6 THỬ THÁCH LỒNG TIẾNG MỖI NGÀY

#thửtháchlồngtiếngmỗingày

💥💥💥 DAY 6 - DEADLINE 7h sáng ngày 21/11

+Shadowing” là một kỹ thuật cực kỳ hiệu quả nếu bạn muốn cải thiện âm điệu, giọng điệu và luyện tập cách phát âm của người bản địa khi học một ngoại ngữ.

Cùng lột xác bản thân bằng thử thách lồng tiếng nhé các học viên nhí của cô.

❤️Mình ưu tiên chọn các video ngắn, dễ hiểu, vui nhộn để tạo cảm hứng học hành.

❤Cùng nhau tham gia tạo nên sự thay đổi về mọi mặt nha

CÁCH ĐĂNG BÀI:

Đăng lên trang cá nhân tag cô Thơ, giáo viên và coach vào

Hashtag

#PrimaryParrotDANGONNGU-lv4

#tenlop

#thuthachlongtiengngay1

( 2,3.,,,15)

#Tenconnamsinh (ví dụ #Nhatnam2017 )

cô Thơ , các thầy cô sẽ xem và góp ý cho các cha mẹ trực tiếp

https://www.youtube.com/watch?v=WCVhD7z_RVA&list=PLQiKLJnked46p1c8ZyY6NGlebzcCg2Ro4&index=14

Xem thêm

DAY 5 THỬ THÁCH LỒNG TIẾNG MỖI NGÀY

DAY 5 THỬ THÁCH LỒNG TIẾNG MỖI NGÀY

#thửtháchlồngtiếngmỗingày

💥💥💥 DAY 5 - DEADLINE 7h sáng ngày 20/11

+Shadowing” là một kỹ thuật cực kỳ hiệu quả nếu bạn muốn cải thiện âm điệu, giọng điệu và luyện tập cách phát âm của người bản địa khi học một ngoại ngữ.

Cùng lột xác bản thân bằng thử thách lồng tiếng nhé các học viên nhí của cô.

❤️Mình ưu tiên chọn các video ngắn, dễ hiểu, vui nhộn để tạo cảm hứng học hành.

❤Cùng nhau tham gia tạo nên sự thay đổi về mọi mặt nha

CÁCH ĐĂNG BÀI:

Đăng lên trang cá nhân tag cô Thơ, giáo viên và coach vào

Hashtag

#PrimaryParrotDANGONNGU-lv4

#tenlop

#thuthachlongtiengngay1

( 2,3.,,,15)

#Tenconnamsinh (ví dụ #Nhatnam2017 )

cô Thơ , các thầy cô sẽ xem và góp ý cho các cha mẹ trực tiếp

https://www.youtube.com/watch?v=YsrJE8P4kFk&list=PLQiKLJnked46p1c8ZyY6NGlebzcCg2Ro4&index=13

Xem thêm

DAY 4 THỬ THÁCH LỒNG TIẾNG MỖI NGÀY

DAY 4 THỬ THÁCH LỒNG TIẾNG MỖI NGÀY

#thửtháchlồngtiếngmỗingày

💥💥💥 DAY 3 - DEADLINE 7h sáng ngày 19/11

+Shadowing” là một kỹ thuật cực kỳ hiệu quả nếu bạn muốn cải thiện âm điệu, giọng điệu và luyện tập cách phát âm của người bản địa khi học một ngoại ngữ.

Cùng lột xác bản thân bằng thử thách lồng tiếng nhé các học viên nhí của cô.

❤️Mình ưu tiên chọn các video ngắn, dễ hiểu, vui nhộn để tạo cảm hứng học hành.

❤Cùng nhau tham gia tạo nên sự thay đổi về mọi mặt nha

CÁCH ĐĂNG BÀI:

Đăng lên trang cá nhân tag cô Thơ, giáo viên và coach vào

Hashtag

#PrimaryParrotDANGONNGU-lv4

#tenlop

#thuthachlongtiengngay1

( 2,3.,,,15)

#Tenconnamsinh (ví dụ #Nhatnam2017 )

cô Thơ , các thầy cô sẽ xem và góp ý cho các cha mẹ trực tiếp

https://www.youtube.com/watch?v=MyIHhxE_uy0&list=PLQiKLJnked46p1c8ZyY6NGlebzcCg2Ro4&index=10

Xem thêm

DAY 3 THỬ THÁCH LỒNG TIẾNG MỖI NGÀY

DAY 3 THỬ THÁCH LỒNG TIẾNG MỖI NGÀY

#thửtháchlồngtiếngmỗingày

💥💥💥 DAY 3 - DEADLINE 7h sáng ngày 18/11

+Shadowing” là một kỹ thuật cực kỳ hiệu quả nếu bạn muốn cải thiện âm điệu, giọng điệu và luyện tập cách phát âm của người bản địa khi học một ngoại ngữ.

Cùng lột xác bản thân bằng thử thách lồng tiếng nhé các học viên nhí của cô.

❤️Mình ưu tiên chọn các video ngắn, dễ hiểu, vui nhộn để tạo cảm hứng học hành.

❤Cùng nhau tham gia tạo nên sự thay đổi về mọi mặt nha

CÁCH ĐĂNG BÀI:

Đăng lên trang cá nhân tag cô Thơ, giáo viên và coach vào

Hashtag

#PrimaryParrotDANGONNGU-lv4

#tenlop

#thuthachlongtiengngay1

( 2,3.,,,15)

#Tenconnamsinh (ví dụ #Nhatnam2017 )

cô Thơ , các thầy cô sẽ xem và góp ý cho các cha mẹ trực tiếp

https://www.youtube.com/watch?v=wh1zBjZoW20&list=PLQiKLJnked46p1c8ZyY6NGlebzcCg2Ro4&index=8

Xem thêm

DAY 2 THỬ THÁCH LỒNG TIẾNG MỖI NGÀY

DAY 2 THỬ THÁCH LỒNG TIẾNG MỖI NGÀY

#thửtháchlồngtiếngmỗingày

💥💥💥 DAY 2 - DEADLINE 7h sáng ngày 17/11

+Shadowing” là một kỹ thuật cực kỳ hiệu quả nếu bạn muốn cải thiện âm điệu, giọng điệu và luyện tập cách phát âm của người bản địa khi học một ngoại ngữ.

Cùng lột xác bản thân bằng thử thách lồng tiếng nhé các học viên nhí của cô.

❤️Mình ưu tiên chọn các video ngắn, dễ hiểu, vui nhộn để tạo cảm hứng học hành.

❤Cùng nhau tham gia tạo nên sự thay đổi về mọi mặt nha mọi người

CÁCH ĐĂNG BÀI:

Đăng lên trang cá nhân tag cô Thơ, giáo viên và coach vào

Hashtag

#PrimaryParrotDANGONNGU-lv4

#tenlop

#thuthachlongtiengngay1

( 2,3.,,,15)

#Tenconnamsinh (ví dụ #Nhatnam2017 )

cô Thơ , các thầy cô sẽ xem và góp ý cho các cha mẹ trực tiếp

https://www.youtube.com/watch?v=EFv0qs60KQ4&list=PLQiKLJnked46p1c8ZyY6NGlebzcCg2Ro4&index=7&t=0s

Xem thêm

DAY 3 CHIẾN DỊCH LỒNG TIẾNG MỖI NGÀY: WHAT’S THIS, WHAT’S THAT??

#thửtháchlồngtiếngmỗingày

#ngay3

CHIẾN DỊCH LỒNG TIẾNG MỖI NGÀY

DAY 3: WHAT’S THIS, WHAT’S THAT

link video: https://www.youtube.com/watch?v=eUazfCkQq84

DEADLINE: 07h00 sáng ngày 13/11

Khi nhận được video hãy làm theo các bước:

+/ Bước 1: Nghe thật nhiều để cảm âm

+/ Bước 2: Xem 1 vài lượt để hiểu sơ qua về nội dung

+/ Bước 3: Tra từ điển các từ khó hoặc không chắc chắn về âm và nghĩa (Lưu ý, với các bạn nhỏ thì nên tra google hình ảnh cho con hiểu nghĩa từ mới, hạn chế dịch). Khi tra, với người lớn thì nên nhìn phiên âm, với trẻ nhỏ nên cho nghe đi nghe lại từ đó.

+/ Bước 4: Nghe, dừng từng đoạn và nhại theo (ở bước này với các bạn nhỏ trên 4 tuổi nên cho chỉ tay vào chữ và nhại theo)

+/ Bước 5: Tập dượt tự lồng tiếng

+/ Bước 6: Khi đã thấy mình lồng tiếng tốt rồi, hãy quay video lại và nộp bài lên nhóm.

+/ Bước 7: Là bước giúp con hiểu bài mà con lồng tiếng. Giúp mẹ thực hành tương tác cùng con. ❤

🎉🎉🎉CÁCH NỘP BÀI LÊN TRANG CÁ NHÂN:

Đăng lên trang cá nhân tag cô Thơ, giáo viên và coach vào

Hashtag và để PUBLIC

#DayconsongnguDANGONNGUlv1

#tenlop

#thuthachlongtiengngay1

( 2,3.,,,15)

#Tenconnamsinh (ví dụ #Nhatnam2017 )

Xem thêm

#thửtháchlồngtiếngmỗingày

CHIẾN DỊCH LỒNG TIẾNG MỖI NGÀY - CƠ HỘI RING QUÀ SAU CHIẾN DỊCH🥇🥇

Nhà mình ơi!

Bắt đầu từ ngày mai 10/11/2021 chúng ta sẽ bắt đầu hành trình LỒNG TIẾNG MỖI...

Đọc thêm

#thửtháchlồngtiếngmỗingày

💥💥💥 DAY 1 - DEADLINE 7h sáng ngày 11/11

+Shadowing” là một kỹ thuật cực kỳ hiệu quả nếu bạn muốn cải thiện âm điệu, giọng điệu và luyện tập cách phát âm của người bản địa khi học một ngoại ngữ.

Cùng lột xác bản thân bằng thử thách lồng tiếng nhé cả nhà

❤️Mình ưu tiên chọn các video ngắn, dễ hiểu, vui nhộn để tạo cảm hứng học hành.

❤Cùng nhau tham gia tạo nên sự thay đổi về mọi mặt nha mọi người

CÁCH ĐĂNG BÀI:

Đăng lên trang cá nhân tag cô Thơ, giáo viên và coach vào

Hashtag và để PUBLIC.

#DayconsongnguDANGONNGUlv1

#tenlop

#thuthachlongtiengngay1

( 2,3.,,,15)

#Tenconnamsinh (ví dụ #Nhatnam2017 )

cô Thơ , các thầy cô sẽ xem và góp ý cho các cha mẹ trực tiếp

Link video lồng tiếng Day 1 đây các mẹ nhé.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&fbclid=IwAR2dEBRZk2gVre66njMeLbYZURCkhLAK2bjzUpYgw-XgRGDzZ2jFeycCOSQ&v=MvbnocOuOTw&feature=youtu.be

Xem thêm

CHIẾN DỊCH LỒNG TIẾNG MỖI NGÀY - CƠ HỘI RING QUÀ SAU CHIẾN DỊCH

#thửtháchlồngtiếngmỗingày

CHIẾN DỊCH LỒNG TIẾNG MỖI NGÀY - CƠ HỘI RING QUÀ SAU CHIẾN DỊCH🥇🥇

Nhà mình ơi!

Bắt đầu từ ngày mai 15/11/2021 chúng ta sẽ bắt đầu hành trình LỒNG TIẾNG MỖI NGÀY nhé cả lớp!

Cô rất mong ba mẹ hay động viên và đồng hành cùng con thật hiệu quả để con thực hành lồng tiếng hàng ngày. Điều này sẽ giúp các con phát triển phản xạ giao tiếp, có được giọng nói tự tin và tự nhiên hơn khi nói tiếng Anh.

Khi nhận được video hãy làm theo các bước:

+/ Bước 1: Nghe thật nhiều để cảm âm.

+/ Bước 2: Xem 1 vài lượt để hiểu sơ qua về nội dung.

+/ Bước 3: Tra từ điển các từ khó hoặc không chắc chắn về âm và nghĩa (Lưu ý, với các bạn nhỏ thì nên tra google hình ảnh cho con hiểu nghĩa từ mới, hạn chế dịch). Khi tra, với người lớn thì nên nhìn phiên âm, với trẻ nhỏ nên cho nghe đi nghe lại từ đó.

+/ Bước 4: Nghe, dừng từng đoạn và nhại theo

+/ Bước 5: Tập dượt tự lồng tiếng.

+/ Bước 6: Khi đã thấy mình lồng tiếng tốt rồi, hãy quay video lại và nộp bài.

CÁCH NỘP BÀI:

NỘP BÀI LÊN TRANG CÁ NHÂN:

Đăng lên trang cá nhân tag cô Thơ, giáo viên và coach vào

Hashtag

#PrimaryParrotDANGONNGU-lv4

#tenlop

#thuthachlongtiengngay1

( 2,3.,,,15)

#Tenconnamsinh (ví dụ #Nhatnam2017 )

**CHÚ Ý:

🥇🥇🥇 Điều kiện được ring quà là:

- Tham gia đủ và nộp đúng deadline các ngày của chiến dịch.

- Khi đăng bài gắn đủ Hashtag và Tag các cô vào bài (thay vì tag ở comment), và để PUBLIC .

HÃY COMMENT “TRY YOUR BEST” và tham gia cùng các cô nào!!!!

Xem thêm

#thuthachlongtiengmoingay

#thuthachlongtiengmoingayDay12

🎉🎉 DAY 12: WHAT COLOR DO YOU LIKE?

Deadline: 2h chiều ngày 29/1O

🎉🎉🎉CÁCH NỘP BÀI LÊN TRANG CÁ NHÂN:

Đăng lên trang cá nhân tag cô Thơ, giáo viên và coach vào

Hashtag

#DayconsongnguMsThoonlinelv1

#tenlop

#thuthachlongtiengngay12

💥💥 CHÚ Ý:

Các ba mẹ hãy gắn đủ Hashtag và Tag các thầy cô vào bài (thay vì tag ở comment), và để PUBLIC để cùng nhau rinh quà nhé 🥇🥇🥇

TRY YOUR BEST!!!

https://youtu.be/c09wkChWnWY

Xem thêm

#thuthachlongtiengmoingay

#thuthachlongtiengmoingayDay11

🎉🎉 DAY 11: Time for lunch

Deadline: 2h chiều ngày 27/1O

🎉🎉🎉CÁCH NỘP BÀI LÊN TRANG CÁ NHÂN:

Đăng lên trang cá nhân tag cô Thơ, giáo viên và coach vào

Hashtag

#Dayconsongngulv1Dangongngu

#tenlop

#thuthachlongtiengngay11

Các mẹ hãy gắn đủ Hashtag và Tag các thầy cô vào bài (thay vì tag ở comment), và để PUBLIC để cùng nhau rinh quà nhé 🥇🥇🥇

https://youtu.be/mqHABUNVm7o

Xem thêm

#thuthachlongtiengmoingay

#thuthachlongtiengmoingayDay1

💥💥💥 DAY 1 - DEADLINE 2h chiều ngày 16/1O

+Shadowing” là một kỹ thuật cực kỳ hiệu quả nếu bạn muốn cải thiện âm điệu, giọng điệu và luyện tập cách phát âm của người bản địa khi học một ngoại ngữ.

Cùng lột xác bản thân bằng thử thách lồng tiếng nhé cả nhà

❤️Mình ưu tiên chọn các video ngắn, dễ hiểu, vui nhộn để tạo cảm hứng học hành.

❤Cùng nhau tham gia tạo nên sự thay đổi về mọi mặt nha mọi người

CÁCH ĐĂNG BÀI:

Đăng lên trang cá nhân tag cô Thơ, giáo viên và coach vào

Hashtag

#Dayconsongngulv1Dangongngu

#tenlop

#thuthachlongtiengngay1

( 2,3.,,,15)

Cô Thơ, các thầy cô sẽ xem và góp ý cho các cha mẹ trực tiếp.

Let's do it!

https://www.youtube.com/watch?v=MvbnocOuOTw

Xem thêm

Thử thách lồng tiếng mỗi ngày

#thuthachlongtiengmoingay

CHIẾN DỊCH LỒNG TIẾNG MỖI NGÀY - CƠ HỘI RING QUÀ SAU CHIẾN DỊCH🥇🥇

Nhà mình ơi!

Bắt đầu từ ngày mai 15/10/2021 chúng ta sẽ bắt đầu hành trình LỒNG TIẾNG MỖI NGÀY nhé...

Đọc thêm